Uroczystości spotkania opłatkowego

15 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystości spotkania opłatkowego kadry kierowniczej PSP w Centrum Nauki Cordis w Świdwinie, któremu przewodniczył nadbryg. Jarosław Tomczyk Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami Prezesami Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie na czele z druhem Markiem Kowalskim .
Uroczystość wzbogacił artystycznie zespół młodzieży z placówki z połczyna0Zdroju, który wykonał piekne kolendy oraz recytacje.
Gospodarzem spotkania był Starosta Świdwiński Pan Mirosław Majka wraz z Wicestarostą zarazem Prezesem Powiatowym Zarządu OSP RP druhem Zdzisławem Pawelcem.
Poczęstunek przygotowała kadra z podopiecznymi MOW w Rzepczynie.
 
Skip to content