Salezjańska Szkoła Branżowa I Stopnia im. Jana Pawła II w Rzepczynie

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RZEPCZYNIE

Salezjańska Szkoła Branżowa I Stopnia im. Jana Pawła II w Rzepczynie

W Salezjańskiej Szkole Branżowej I Stopnia im. Jana Pawła II w Rzepczynie wychowankowie kształcą się w zawodzie kucharz w obrębie kwalifikacji HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w systemie kształcenia dwuletniego. Zajęcia lekcyjne odbywają się w przestronnych salach wyposażonych w multimedialne tablice interaktywne. W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie nabywają umiejętności zawodowe w nowoczesnej pracowni gastronomicznej. Podsumowaniem nauki w szkole branżowej jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wychowankowie naszej szkoły próbują swoich sił w nowoczesnej pracowni, która jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym.

Ponadto uczniowie szkoły branżowej mają przywilej kształcenia do ukończenia 21 roku życia za zgodą Dyrektora w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne.
Skip to content