Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

Od początku roku szkolnego 2021/2022 w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdwinie realizujemy Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.
Główny cel programu – zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, przez osoby młode.
Dziś najmłodsza klasa tworzyła piramidę radzenia sobie ze stresem.

Skip to content