Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Oj będzie się działo! A więc zaczynamy!!!
W Salezjańskiej Szkole Branżowej I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II w Rzepczynie został uruchomiony Branżowy Oddział Wojskowy w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wychowankowie deklarujący chęć uzupełnienia nauki wynikającej z podstawy programowej kształcenia w zawodzie kucharz mają możliwość uczestniczyć w szkolenia o specjalności Wojskowej przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych i metodycznych. Program nauki w Branżowym Oddziale Wojskowym obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne, jak również praktyczne organizowane w porozumieniu z Dowódcą 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Edukacja w BOW na celu przygotowanie kandydatów na żołnierzy. Udział w szkoleniu umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru ochrony środowiska, ppoż, BHP, budowy i eksploatacji oraz obsługi sprzętu wojskowego według specjalności zgodnych z kierunkiem kształcenia zawodowego ucznia, a także
z obszaru komunikacji strategicznej.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, uczestniczącej w BOW, po osiągnięciu pełnoletniości zostaną objęci indywidualną opieką doradczą przedstawiciela Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, mając realne perspektywy rozwoju zawodowego w sektorze obronności państwa.
 
Skip to content