Koniec roku szkolnego

21 czerwca o godzinie 15.00 Ksiądz Dyrektor Artur Dylewski odprawił uroczystą Mszę Świętą, dziękując za kończący się rok szkolny, za wychowanków i pracowników. Prosiliśmy o Ducha Świętego dla chłopaków, żeby podczas wakacji nie zabrakło im wiary, rozumu i rozsądku.

Następnie w Sali multimedialnej uczniowie dziękowali nauczycielom, wychowawcom, kucharzom, pracownikom administracji i obsługi za trud i poświęcenie, wręczyli każdemu kwiaty, wykonane przez panią Weronikę Marko. Niezapomnianych wrażeń dostarczył występ naszych najmłodszych chłopaków. Po części artystycznej przyszła pora na rozdanie dyplomów i świadectw. Warto wspomnieć, że uczeń klasy 7a, Konrad Bułka, otrzymał nagrodę Wójta Gminy Brzeżno, a najlepszy uczeń szkoły branżowej, Filip Hebel, nagrodę Starosty Powiatu Świdwin. Z rąk Ks. Dyrektora nagrodę odebrał nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Zbigniew Łambucki. Niestety pożegnaliśmy panią Weronikę Marko, nauczycielkę religii, która zastępowała ks. Tomasza. Jesteśmy jej wdzięczni za okazane dobro, gotowość niesienia pomocy, optymizm, uśmiech i piękne dekoracje. Na koniec nastąpiło uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu Pocztowi.

Kolejny punkt programu czekał na nas w jadalni- przepyszny obiad i słodki poczęstunek.

Dziękujemy za wspólne świętowanie naszym szanownym Gościom: Przewodniczącemu Rady Powiatu Jerzemu Anielskiemu, Wójtowi Gminy Brzeżno Sławomirowi Korucowi i jego zastępcy pani Marzenie Osińskiej, Pani Dyrektor Marzennie Janas, Przewodniczącemu Rady Gminy Andrzejowi Janasowi, proboszczowi parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie, ks. Henrykowi Urzykowskiemu.

Absolwentom życzymy powodzenia w samodzielnym życiu, rozwagi, dobrych decyzji i realizacji planów, oby wartości, które staraliśmy się Wam wpoić, stały się drogowskazem działań.

Skip to content