Egzamin Zawodowy

Pisemny Egzamin Zawodowy naszych wychowanków w Ośrodku Egzaminacyjnym w Rzepczyńskim Pałacu. Kwalifikacja HGT02 Przygotowanie i wydawanie dań.
W dnu dzisiejszym nasi wychowankowie podeszli do egzaminy pisemnego z wiadomości uzyskanych w Salezjańskiej Szkole Branżowej I Stopnia w Rzepczynie w zawodzie kucharz. Trochę. niepewności, potu i po 1h sukces. 100% zdawalności. Panowie gratulujemy i oby tak dalej na egzaminie praktycznym.
Skip to content