Bogu dziękujcie za kapłaństwo Chrystusowe

Dziś i my mogliśmy dziękować w naszym Rzepczyńskim Pałacu za dar kapłaństwa ks. Dominika Iwańskiego SDB. To wielki dar dla Zgromadzenia Salezjańskiego. Mszę Prymicyjną ks. Dominik sprawował z ks. Dyrektorem i wygłosił Słowo Boże. Posługiwał dziś naszym wychowankom w sakramencie pojednania. Wielkie i kochające serce dla młodzieży. Ks. Dominiku życzymy Ci nieustannego zapału w prowadzeniu młodych do Chrystusa. Bądź Bożym Wariatem jak św. Jan Bosco. Nam zostaje pytanie wychowanka „czy ten ksiądz nie może już z nami zostać…”
Foto: wychowanek – Patryk Michalski
Skip to content